Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Voorbereidingsprogramma productontwikkeling theorie 1

Studiegidsnr:5008FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:100
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Els De Vos
Dirk Geldof
Stefan Martens
Philip Theys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingonderdeel omvat 4 examenonderdelen, namelijk meubelconstructie (30%), beeldcommunicatie 1 (20%), beeldcommunicatie 2 (20%) en wooncultuur (30%).

 

COVID19 opmerking:  in het geval de lessen voor een examenonderdeel fysiek on campus worden gedoceerd, zal dit met respect voor de fysieke distancing in een aula worden georganiseerd. In het andere geval worden de lessen on-line aangeboden. In beide gevallen wordt dit in het uurrooster vermeld.

 

Examenonderdeel Wooncultuur: Els De Vos  - Dirk Geldof  

Dit onderdeel bestaat uit twee kaders. Op macroniveau worden de maatschappelijke veranderingen die de wooncultuur beïnvloeden in kaart gebracht: demografische en culturele evoluties (verschuivende gezinstypes, migratie), individualiseringsprocessen (echtscheidingen), combineren van woonplaatsen (nieuw samengestelde gezinnen, studentenkoten, …) en vervagende grenzen tussen wonen/werken/studeren) en privaat/publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de sociale gelaagdheid van woonbehoeften. Op schaal van het concrete wonen wordt op zoek gegaan naar de manier waarop dat wonen vorm krijgt door interactie tussen diverse actoren: overheid, stedenbouwkundige, architect, opdrachtgevers, bewoners. De kamers van het huis worden verkend aan de hand van de opvattingen en levenswijze van de bewoners. Hier wordt afgedaald tot de antropologische dimensie van het huis.

> onderdeel van Theorie mens en ruimte in het modeltraject.

Beeldcommunicatie 1 (J. Nackaerts, G. Van Echelpoel, S. Martens, S. Dherdt, E. Slijper): je krijgt een overzicht van de basiskenmerken van verschillende analoge en digitale voorstellingstechnieken. Deze vinden hun toepassing in de presentatie van plannen en de illustratie ervan. De beginselen van projectietekenen en schaalmodelbouw worden aangeleerd. Door schetsen leer je ruimtelijk denken en je leert hoe je architectuurdetails kan weergeven. De 3D CAD-component wordt op een inleidende manier geïmplementeerd door het uittekenen van een object in de ruimte.

Examenonderdeel Beeldcommunicatie 2: Gert Van Echelpoel - Stefan de Feyter - Johan Praet - Johan Nackaerts 

Hier wordt de commandostructuur van grafische programmatuur verder uitgediept. Deze bevat toepassingen die specifiek gericht zijn op het optekenen van plannen. We leren hoe ruimtes virtueel voor te stellen met kleur, materiaal en textuur. De cursus initieert hoe een ontwerp te verduidelijken d.m.v.  lay-out. Het waarnemend schetsen wordt verder geoefend. Bestaande ruimtes en ruimtelijke ontwerpschetsen worden met de vrije hand genoteerd.

 

Meubelconstructie: Philip Theys.

Examenonderdeel Meubelconstructie (P. Theys): de studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke eigenheden, opbouw, en detaillering van eenvoudige meubels en objecten. Kennis van materialen, constructieprincipes en toepassingen binnen het gebied van plaatmaterialen (en enige duiding van massief hout) worden overgedragen a.d.v. voorbeelden. We stimuleren het kritisch observeren en analyseren van deze eenvoudige meubels en hun opbouw met als doel het zelf kunnen uittekenen van een eenvoudig meubel en/of object, samengesteld uit houtachtig plaatmateriaal (en indien gewenst massieve bestanddelen).