Actuele ontwikkelingen en inzichten in de verloskunde

Studiegidsnr:5008GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annick Bogaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen het onderdeel “Actuele ontwikkelingen en inzichten in de verloskunde”

gaan we uit van de DOHaD hypothese (Developmental Origines of Health and Diseases) en het principe van Salutogenese (ontstaan van ‘gezondheid’) met aandacht voor fysiologie en (de-) medicalisering binnen de verloskunde en moeder- en kindzorg. We focussen op ‘women and child centered’ care met aandacht voor psychosociaal kwetsbare vrouwen en een toepassing  vanuit de preconceptie en prenatale periode. We bestuderen de impact van de perinatale maternale gewichtsevolutie op de uitkomsten van de moeder en haar kind met aandacht voor de psycho-sociale context. Er wordt aandacht besteed aan effecten van leefstijlinterventies in de perinatale periode. Specifieke aandacht wordt besteed aan de vrouw met chronische aandoeningen zoals obesitas en effectieve en efficiënte interventies en zorgprogramma’s binnen een transmurale zorgcontext.  De fysiologie van arbeid en bevalling wordt besproken vanuit recente wetenschappelijke inzichten. Nieuwe vroedvrouwenzorgmodellen worden besproken in de context van verschuivingen van intra naar transmurale zorgsystemen. Kritisch redeneren en kritisch reflecteren vanuit de huidige praktijksituatie wordt gestimuleerd in het licht van de toenemende medicalisering binnen de verloskunde, nationaal en internationaal.


Volgende thema's komen aan bod:

1             Situering van moeder en kindzorg in de master verpleeg- en vroedkunde

2             Fysiologie van zwangerschap, arbeid en bevalling

3             Gezondheidspromotie en preventie van chronische aandoeningen, gewichtsmanagement en perinatale uitkomsten 

4             Gezondheidspromotie en preventie van chronische aandoeningen, effecten van leefstijlinterventies

5             Midwifery Led Care model en implementatie plan

6             Pathologie van zwangerschap, bevalling en kraambed.

7             Prenataal zorggebruik vanuit maatschappelijk gezondheidsperspectief

8             Psychisch welzijn in het peripartum

9             Prenatale screening en diagnostiek, zwangerschapsdiabetes

10           Preconceptiegezondheidszorg in Vlaanderen.

11           Transmuraliteit in postnatale zorg

In een aantal interactieve hoorcolleges worden specifieke topics verder uitgewerkt aan de hand van cases, interactieve oefeningen met bijdrages door experts met onderzoeks- en/of klinische ervaring.

Samenwerkend leren:

Peer-teaching en peer-feedback komen impliciet aan bod tijdens oefeningen in de hoorcolleges.