Somatische zorg

Studiegidsnr:5009GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Haine
Inez Rodrigus
Filip Haegdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


In het onderdeel somatische zorg bestuderen we de pathologie van acute en chronische hart- en vaataandoeningen, inclusief reanimatieomstandigheden en intensieve zorg voor deze patiënten. Volgende onderwerpen komen aan bod in die opleidingsonderdeel:


1.   Risicofactoren voor atherosclerose en primaire/secundaire preventie

2. Coronair ischemisch hartlijden

3.   Aortapathologie en perifeer vaatlijden

4.  Ritmestoornissen


5.   Reanimatie, shock en hemodynamische monitoring


6.   Syncope


7.   Hartfalen

8.   Cerebrovasculair lijden

 

Van elk onderwerp wordt de epidemiologie, fysiopathologie, symptomen, klinisch tekens, differentiaal diagnose, technische onderzoeken en behandeling besproken met nadruk op de verpleegkundige opvolging, vaststelling van afwijkingen en rol in zowel acute als chronische behandeling. In aparte lessen wordt ingegaan op cardiovasculaire preventie, verpleegkundige monitoring en cardiochirurgische behandeling van deze aandoeningen.