Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

Studiegidsnr:5010GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:21
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Didier Schrijvers
Marianne Destoop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

I. Basis van de neuro-anatomie en neurofysiologie 
Dit gedeelte van de hoorcolleges geeft een kort overzicht van de neuro-anatomische en neurofysiologische processen die aan de grondslag liggen van het functioneren van een gezond menselijk brein. Op basis van recente onderzoeksgegevens wordt getracht een overzicht te geven van de functie (met nadruk op gedragsbeïnvloeding) van enkele hersenstructuren. De kennis over een gezond functionerend brein is noodzakelijk om later de link naar patholoische processen te kunnen leggen en begrijpen. 

 

II. Structuur van de geestelijke gezondheidszorg
Een overzicht wordt gegeven van de getrapte structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Kennis hierover is noodzakelijk om concrete en praktische adviezen te kunnen geven aan hulpvragers.


III. Inzicht in de belangrijkste psychiatrische aandoeningen 
De belangrijkste psychiatrische ziektebeelden worden besproken, met name: psychotische stoornissen, depressie, bipolaire stoornis, middelen gerelateerde aandoeningen, angststoornissen, delirium, persoonlijkheidsstoornissen. Bij al deze ziektebeelden worden volgende zaken besproken: symptomatologie, voorkomen, diagnostische criteria en subtyperingen, onderliggende pathofysiologische processen vertrekkende vanuit de normale neurofysiologie en diverse behandelmogelijkheden. Telkens worden deze zaken benaderd vanuit het verpleeg- en vroedkundig perspectief.
  
IV. De geriatrische patiënt 
Evidence-based care in een gekantelde (ziekenhuis)organisatie impliceert onder meer dat alle zorgverstrekkers (verpleegkundige: evidence-based nursing, arts: evidence-based medicine, …) samenwerken om de belangen van de patiënt te behartigen.  In dit onderdeel wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de geriatrische patiënt en wordt geïllustreerd wat de rol van de verpleegkundige kan zijn in een multiprofessioneel gerontologisch team dat instaat voor evidence-based care. Eveneens wordt stilgestaan bij enkele belangrijke geriatrische syndromen en ziektebeelden, met verpleeg- en vroedkundige accenten.
  
V. Behandeling van de besproken ziektebeelden: evidence-based care 
De psychofarmacologische en psychotherapeutische behandelmogelijkheden bij schizofrenie en stemmingsstoornissen worden in detail besproken, vertrekkende vanuit het bestaande wetenschappelijk onderzoek en de evidence-based care. 
 
VI. Workshop

Voorstelling door studenten van neurologische, psychiatrische en geriatrische casuïstiek uit de eigen werksituatie.