Cardiorespiratory physiotherapy

Studiegidsnr:5011GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Vissers
Kris Ides
Paul Beckers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *