Persoonlijke ontwikkeling als geschoolde zorgverlener in de academische context

Studiegidsnr:5011GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:14
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Franck
Danny Van heusden
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Luka Van Leugenhaege
Ines Vercalsteren
Sandrine Meynendonckx
Eva Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus maak je kennis met de wijze waarop je als academisch zorgverlener wordt geacht te communiceren zowel mondeling als schriftelijk, te redeneren, argumenteren structureren en presenteren. We leren je de basisvaardigheden voor het houden van een academisch discours: je leert naast wetenschappelijk zoeken ook hoe je over onderzoek denkt en praat en hoe je onderzoek schriftelijk en mondeling rapporteert. Tenslotte reiken we jou in deze cursus handvaten aan om kritisch stil te staan bij je eigen functioneren als toekomstig academisch zorgverlener en je eigen leerproces verder vorm te geven.

 

Er wordt gewerkt aan de volgende deeltaken die uit de competentie voortkomen:

Wetenschappelijk en academisch functioneren
Zelfbewust en creatief functioneren in een multi-professionele, complexe en onzekere context
  

De inhoud van de cursus is als volgt: 

Voor het ontwikkelen van academische vaardigheden is de cursus opgedeeld in volgende onderdelen:

Inzake wetenschappelijk denken, analyseren, argumenteren, problemen oplossen en spreek-, schrijf- en onderzoek vaardigheden:

Leren wetenschappelijke informatie zoeken en kritisch beoordelen: Basisvaardigheden: opstellen PICO; gebruik maken van portal4care; gebruik maken van evaluatietools voor richtlijnen, systematic reviews en primaire studies.
Leren academisch redeneren en analyseren: dit zijn vaardigheden die in de context van de disciplines verpleegkunde en vroedkunde worden geleerd of aangescherpt opdat ze daarna generiek toepasbaar zouden zijn; leren omgaan met klinische relevantie versus statistische significantie;
Leren academisch lezen en schrijven (theorie, waarvan de praktijk plaatsvindt doorheen de andere opleidingsonderdelen)
Leren academisch presenteren: in kleine groepen vanuit een bepaald thema wetenschappelijke informatie opzoeken, verwerken en presenteren

Voor het ontwikkelen van het eigen leerproces: POP en PAP bespreking aan het einde van het 1e en 2e semester. Kritische analyse en reflectie in paper.