Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

S1-Energie

Studiegidsnr:5021FTIENE
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ivan Verhaert
Eddy Janssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Opstellen en gebruiken van de toestandsvergelijking voor ideale gassen en ideale gasmengsels.
Opstellen en gebruiken van de toestandsvergelijking voor reële fluïda.
Eerste hoofdwet voor gesloten systemen; opstellen van formules voor warmte en arbeid bij toestandsveranderingen (isobaar, isotherm, isochoor, adiabaat, isentroop) in gesloten systemen.
Begrippen als inwendige energie, enthalpie en entropie.
Eerste hoofdwet voor stationaire open systemen; berekenen van gewisselde warmte bij warmtewisselaars en geleverde technische arbeid bij pompen, compressoren en turbines d.m.v. het enthalpieverschil.
Studie van enkele veelvoorkomende kringprocessen: de gasturbine; de koelcyclus; het eenvoudig Rankine kringproces voor een thermische centrale.
Tweede hoofdwet
Het begrip entropie.
Isentropisch rendement van compressor en stoomturbine.

Tijdens de oefeningen worden die opgestelde formules toegepast op praktische situaties, en dienen de bekomen resultaten kritisch geïnterpreteerd en geëvalueerd te worden.

  • Basis thermodynamica,
  • Warmteleer en warmtewisselaars