Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Sociologische perspectieven op de lerende samenleving

Studiegidsnr:5021OIWSPL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Ruud Lelieur
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Het onderdeel onderwijssociologie focust zich in de eerste plaats op een introductie in de sociologie. Dit is de wetenschap die het menselijk handelen in sociaal verband tracht te beschrijven en verklaren. Er wordt aandacht besteed aan het sociologische basisinstrumentarium (vakbegrippen en analytische denkkaders). Deze basiskennis is noodzakelijk om vervolgens dieper in te gaan op een deeldomein van de sociologie namelijk de onderwijssociologie. Hier worden concepten aangereikt die toelaten de dynamiek van het onderwijsveld te begrijpen. Het sociologische basisinstrumentarium wordt in het vak toegepast op twee thema’s: ongelijkheid en levenslang leren (cf. de rol van het onderwijs in de kennismaatschappij).