Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Organisatiekunde

Studiegidsnr:5022OIWORG
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:6
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sara Van Waes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de organisatiekunde die noodzakelijk zijn om inzicht te verwerven in de stabiliteit en verandering van organisaties en het spanningsveld tussen beiden. Vijf basisstructuren van organisaties worden geanalyseerd met als centrale vraag: waarom en hoe zijn effectieve organisaties geworden zoals ze zijn? We doen dit op basis van een standaardwerk in de organisatiekunde, met name het boek ‘Organisatiestructuren’ van Henry Mintzberg.

Naast Mintzberg kijken we verder naar enkele meer recente tendensen, namelijk de ‘plattere’ organisatiestructuren, en de genetwerkte organisatie. Ook hebben we aandacht voor de meer menselijke kant van organisaties, en alternatieve organisatiemodellen waarbij impliciete en dynamische relaties ontstaan. Dit doen we aan de hand van recente onderzoeksartikels en bronnen die jaarlijks kunnen worden aangepast in functie van nieuwe evoluties in het domein.