Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Kennismanagement

Studiegidsnr:5023OIWKMA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:5
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Kyndt
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het domein van kennismanagement wordt gekenmerkt door snelle evoluties zowel op niveau van theorievorming als op niveau van praktische toepassingen. In deze cursus wordt ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen binnen dit domein, met zowel oog voor de wetenschappelijke basis als de uiteindelijke implementatie.

Topics die aan bod kunnen komen zijn: het genereren van kennis binnen organisaties, het delen, gebruiken en borgen van kennis, en het evalueren en consolideren van kennis. Hoe gaan (lerende) organisaties om met de kennis die ontstaat en met welke valkuilen of hinderpalen worden zij hierbij geconfronteerd?

Dit opleidingsonderdeel heeft een vast stramien waarin bovenvermelde topic worden behandeld in 3 grote luiken:

  1. Kennismanagement: Situering en theoretische modellen
  2. Kennismanagement: Technologie versus Mens
  3. Kennismanagement: Formeel versus Informeel