Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

School- en Onderwijsbeleid

Studiegidsnr:5024OIWSOB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:9
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Ruud Lelieur
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel geeft je inzicht in een aantal belangrijke aspecten en modellen die zich situeren op het meso- en macroniveau van onderwijs. In dat opzicht reikt dit opleidingsonderdeel basiskaders aan waarop andere opleidingsonderdelen verder bouwen of die in andere opleidingsonderdelen worden verfijnd. Volgende thema’s komen aan bod: horizontale en verticale structuur van onderwijs, schoolcultuur- en structuur, dragers van beleidsvoerend vermogen van scholen.