Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

S1-Netwerken 1

Studiegidsnr:5028FTINET
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Van Landeghem
Stijn Denis
Abdil Kaya

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie:

1. In de fysieke laag worden de theoretische concepten ivm frequentiespectra van signalen op transmissiemedia besproken. Dit leidt tot synchronisatiemechanismes en foutcontroles van toepassing bij standaarden zoals bv. Ethernet, RS485, ... . 

 

2. De informatiestromen op de fysieke laag worden nu onderworpen aan transparantie en error & flowcontroleschema's van de datalinklaag. In de praktische standaarden zoals ethernet worden ook de medium acces principes behandeld zoals CSMA/CD, CSMA/CA,  …
3. Op netwerkniveau worden plaatselijke netwerken gekoppeld aan het internet met de daaruit voortvloeiende adresseringsvoorwaarden en routeringsmechanismen.

Labo Linux:

  • Besturingssysteem Linux
  • Linux in een netwerk
  • Linux servers

We leren werken met het besturingssysteem Linux dat niet alleen gebruikt wordt voor servers op het internet maar ook voor 'dedicated systems' zoals gsm's, routers, netwerkopslag (NAS en SAN), mediaspelers (BR-spelers, tv's, mediastreamers).
We leren in het labo werken met de 'command line' interface omdat in vele gevallen een grafische interface niet ter beschikking zal zijn op het te beheren of te ontwerpen systeem.
We bekijken hoe we Linux in een netwerk kunnen integreren en gebruik maken van de diensten die op het netwerk ter beschikking zijn.

We bekijken de problematiek van het opzetten en configureren van Linux servers.