Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

S1-Netwerken 2

Studiegidsnr:5029FTINET
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Van Landeghem
Rafael Berkvens
Rreze Halili

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie:

Op de netwerk laag worden verschillende routeringsprotocollen vergeleken mbt hun efficientie, ook in een QoS omgeving.

De transportlagen TCP en UDP moeten betrouwbaarheid of snelheid garanderen en verhinderen dat het netwerk in congestie gaat.

Vervolgens worden de beveiliginsaspecten in moderne netwerken diepgaand geanalyseerd om aanvallen af te kunnen weren en bedrijfszekere netwerken te kunnen bouwen en onderhouden.

Labo:

  • Introductie tot virtualisatie
  • Virtualisatietechnologieën
  • Lab: Windows en Linux server virtualisatie