Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

S2-Systeemtheorie

Studiegidsnr:5031FTISEA
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft 4-Wiskunde STD (5002FTIWIS) reeds opgenomen in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Daems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We behandelen de verschillende domeinen waarin een tijdcontinu systeem kan worden geanalyseerd. De nadruk zal worden gelegd op de volgende basisvaardigheden: het opstellen van de transferfunctie (door te werken met complexe impedanties), het berekenen van de transiëntresponsie (via inverse Laplace-transformatie) en het berekenen van de frequentieresponsie (het tekenen van het Bode diagramma).