S1-Biomoleculen

Studiegidsnr:5035FTIBIM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Wijnants

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de opleiding gestart die eigen is aan en noodzakelijk is voor de ingenieur biochemie. De inhoud omvat een eerste kennismaking met de belangrijke verbindingen die door de levende natuur gesynthetiseerd worden en die men kortweg biomoleculen noemt. Vervolgens worden kinetiek, inhibitie, mechanismen, structuren en regulaties van de biologische katalysatoren of de enzymen besproken. Tot slot komen de biochemische analyse- en scheidingstechnieken van proteïnen uitgebreid aan bod.