Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Leer- en motivatiepsychologie

Studiegidsnr:5041OIWLMP
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:4
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dorothy Duchatelet
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel verwerven studenten inzicht in de belangrijkste leertheoretische stromingen en een aantal hedendaagse motivatietheorieën. Daarnaast komen ook de verschillende types van kennis en vaardigheden aan bod die van belang zijn bij kennisverwerving.
Bij het opleidingsonderdeel ligt de nadruk niet op de theorieën op zich, maar wel op het vergelijken van deze theorieën en op het analyseren van de onderwijs- en opleidingskundige realiteit vanuit deze theoretische kaders. Het inzicht dat niet één theorie de beste is, maar dat elke theorie een waardevolle (complementaire) invalshoek biedt voor het observeren van de werkelijkheid, is daarbij cruciaal. Daartoe wordt het thema ‘expertiseverwerving en talent’ vanuit leer- en motivatietheorieën geanalyseerd.

Concreet omvat het opleidingsonderdeel twee leereenheden:

Leereenheid 1: Leertheorieën

 • Behaviorisme en associationisme
 • Cognitivisme
 • Constructivisme
 • Kennis, attitudes en vaardigheden
 • ‘Talent en expertiseverwerving’ bekeken vanuit een leertheoretische invalshoek

Leereenheid 2: Motivatietheorieën

 • Motivatie als interactie tussen persoon en omgeving
 • Zelfdeterminatietheorie
 • Doeloriëntatietheorie
 • Attributietheorie
 • Zelfeffectiviteit
 • ‘Talent en expertiseverwerving’ bekeken vanuit een motivationele invalshoek