Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bevorderen van leerprocessen

Studiegidsnr:5042OIWBVL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor Leer- en motivatiepsychologie
Contacturen:5
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Leen Catrysse
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel staan de componenten centraal die een rol spelen in het leerproces in een formele onderwijssetting. Zowel student- als leeromgevingsfactoren komen daarbij aan bod. De centrale vraagstelling is hoe deze verschillende factoren (in interactie) het leerproces van studenten kunnen beïnvloeden.

Meer concreet is het opleidingsonderdeel onderverdeeld in vier leereenheden, met volgende leerinhouden:

Leereenheid 1: componenten in de onderwijsleeromgeving:

  • Componenten van het didactisch schema.
  • Doelstellingen als ankerpunt in het ontwerpen van leeromgevingen.
  • Constructive alignment: hoe doelstellingen, methoden en evaluatie samenwerken om het leren van studenten vorm te geven.

Leereenheid 2: De invloed van studentkenmerken op het leerproces:

  • De invloed van achtergrondkenmerken (vooropleiding, geslacht, leeftijd, …) op het leerproces.
  • De invloed van leerpatronen en studieaanpak op het leerproces.

Leereenheid 3: De invloed van de leeromgeving op het leerproces:

  • Leeromgevingen aanpassen aan studentenkenmerken of niet? 
  • Hoe transfer van leren bevorderen?

Leereenheid 4: De invloed van evaluatie op het leerproces:

  • Klassieke noties van evaluatie: betrouwbaarheid en validiteit
  • Formatieve en summatieve evaluatie
  • Assessment as a tool for learning en feedback