Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Effectieve opleidingen

Studiegidsnr:5043OIWEFO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:4
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marije Lesterhuis
Katrien Cuyvers
Lies Appels
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van leeromgevingen en begeleiden van leerprocessen in organisaties. Er wordt dieper ingegaan op de basisbeginselen van de opleidingskunde, met als centrale vraag hoe (strategisch) opleiden en leren in organisaties vorm kan worden gegeven. De volgende thema's komen aan bod: de identificatie van opleidingsbehoeften, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van strategische leersituaties, begeleiden en coachen van leren in organisaties, de (effect)evaluatie van opleidingen.