Effectieve opleidingen

Studiegidsnr:5043OIWEFO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:4
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Piet Van den Bossche
Sofie Vermeiren
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van leeromgevingen en begeleiden van leerprocessen in organisaties. Er wordt dieper ingegaan op de basisbeginselen van de opleidingskunde, met als centrale vraag hoe (strategisch) opleiden en leren in organisaties vorm kan worden gegeven. De volgende thema's komen aan bod: de identificatie van opleidingsbehoeften, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van strategische leersituaties, begeleiden en coachen van leren in organisaties, de (effect)evaluatie van opleidingen.