European virtual seminar

Studiegidsnr:5101MDOEVS
Vakgebied:Milieuwetenschap
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Ann Crabbé

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel is opgevat als een internationale en interuniversitaire cursus dat tevens deel uitmaakt van het e-learning project `Virtual seminar about sustainable development in an expanding Europe".
De studenten maken een keuze uit voorgestelde casussen die zijn opgebouwd vanuit het thema duurzame ontwikkeling in een groeiend Europa. De aangeboden casussen hebben betrekking op landbouw in Polen, ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid in het Middellandse zeegebied DEHESA, klimaatverandering en energietechnologie in de pulp- en papierindustrie, integraal waterbeheer in het bekken van de Donau in Roemenië, natuur en biodiversiteit in Roemeense bossen. Tengevolge van een uitbreiding van het aantal deelnemende universiteiten, kan er een uitbreiding van het aantal casussen zijn. De studenten maken deel uit van een internationale en multidisciplinaire groep en werken door middel van een digitaal leerplatform een casus uit. De voertaal is Engels.
Het onderwijsproject wordt gecoördineerd door Open Universiteit Nederland in samenwerking met CRE-Copernicus. Aan het project nemen universiteiten deel uit Nederland, België, Roemenië, Duitsland, Polen, Spanje en Italië.