Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderzoeksmethoden van de internationale betrekkingen (deel 2)

Studiegidsnr:5200FSWOM2
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Verhoest
Tom Langbroek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze hoorcolleges bieden een overzicht over de voornaamste onderzoeksstrategieën, onderzoeksontwerpen, datagaring- en data-analysemethoden die gebruikt worden in de politieke wetenschappen, in het bijzonder in de internationale betrekkingen.