Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Scriptie SP-MW

Studiegidsnr:5300MDOSCM
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *