I-Internet of Things: Distributed Embedded Software

Studiegidsnr:6009FTIIOT
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Thomas Huybrechts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Layered IoT Software architecture

Testing IoT Applications

Building a IoT application