Didactisch referentiekader

Studiegidsnr:6101OIWIDI
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Gilberte Verbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende topics komen aan bod:

 • Motivatie voor het onderwijs;
 • De onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie;
 • Didactisch referentiekader;
 • Lesvoorbereiding;
 • Beginsituatie;
 • Doelstellingen;
 • Leerinhouden;
 • Didactische evaluatie;
 • Didactische werkvormen;
 • Klasopstelling: groepering en klasschikking;
 • Onderwijsleermiddelen;
 • Leerprocessen.