Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Didactisch referentiekader

Studiegidsnr:6101OIWIDI
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Gilberte Verbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende topics komen aan bod:

 • Motivatie voor het onderwijs;
 • De onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie;
 • Didactisch referentiekader;
 • Lesvoorbereiding;
 • Beginsituatie;
 • Doelstellingen;
 • Leerinhouden;
 • Didactische evaluatie;
 • Didactische werkvormen;
 • Klasopstelling: groepering en klasschikking;
 • Onderwijsleermiddelen;
 • Leerprocessen.