Leerlingenbegeleiding

Studiegidsnr:6102OIWLLB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Eva Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel 'Leerlingenbegeleiding' introduceert de studenten in dit brede domein.  Volgende kaders en thema's worden tijdens de contactsessies behandeld:

  • Hedendaagse geïntegreerde visie op leerlingenbegeleiding en het creëren van meer inclusief onderwijs;
  • Het M-decreet, het zorgcontinuüm en handelingsgericht werken;
  • Domeinen in leerlingenbegeleiding
  • Herstelgericht werken op school en in de klas ;
  • Actief luisteren en communiceren met leerlingen en ouders;
  • Omgaan met diversiteit en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • Aanzetten tot reflectie omtrent het 'labelen' van jongeren in onderwijs;
  • Deontologische kwesties.