Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Leerlingenbegeleiding

Studiegidsnr:6102OIWLLB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Eva Jacobs
Caroline Van Der Bruggen
Tania Van Passen
Eva Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel 'Leerlingenbegeleiding' introduceert de studenten in dit brede domein.  Volgende kaders en thema's worden tijdens de contactsessies behandeld:

  • Hedendaagse geïntegreerde visie op leerlingenbegeleiding en het creëren van meer inclusief onderwijs;
  • Het M-decreet, het zorgcontinuüm en handelingsgericht werken;
  • Domeinen in leerlingenbegeleiding
  • Herstelgericht werken op school en in de klas ;
  • Actief luisteren en communiceren met leerlingen en ouders;
  • Omgaan met diversiteit en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • Aanzetten tot reflectie omtrent het 'labelen' van jongeren in onderwijs;
  • Deontologische kwesties.