Onderwijsorganisatie en -beleid

Studiegidsnr:6103OIWOOB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Paul Janssenswillen
Jan T'Sas

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Volgende topics worden over de contactsessies heen behandeld:

1. Overzicht van het onderwijssysteem in Vlaanderen (verticaal en horizontaal)
2. Kwaliteitszorg op macroniveau (rol van de Vlaamse overheid)                                             

3. Dragers van beleidsvoerend vermogen.                                                                                                   
4. Het onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering, in het bijzonder de recente plannen tot hervorming van het secundair onderwijs 
 

Opmerkingen:

-       -  De focus tijdens de contactsessies kan verschillen naargelang van de onderwijsactualiteit.

-       -  Basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften komen aan bod in het cursusboek.

-       -  Er is voortdurend aandacht voor de onderwijsactualiteit, waarop ad hoc wordt ingespeeld.