Leeronderzoek

Studiegidsnr:6104OIWLOZ
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Elke Struyf
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel verdiepen studenten hun kennis over een leerpunt (= interessepunt of concern m.b.t onderwijs) door middel van het uitvoeren van een kleinschalig empirisch leeronderzoek in de stagepraktijk. Centrale doelstelling hierbij is het verder ontwikkelen van de kennisbasis van het leerpunt op een betekenisgerichte wijze.

In dit opleidingsonderdeel worden de volgende inhouden op een geïntegreerde wijze aangepakt:
- kritisch kunnen reflecteren over eigen subjectieve onderwijstheorie
- kennis nemen van de empirische onderzoekscyclus
- kennis nemen van verschillende onderzoeksmethoden
- een eigen leeronderzoek ontwerpen en uitvoeren
- implicaties voor vervolgonderzoek voorstellen