Didactiek filosofie

Studiegidsnr:6213OIWFIL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans
Peter Visser

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Kennisname van eindtermen, leerplannen en handboeken die ter beschikking staan van de leerkracht filosofie. Tevens wordt nagegaan welke de mogelijkheden zijn van de operationalisering van deze gegevens in de dagdagelijkse klaspraktijk.

 

Daarnaast gaan de colleges na in welke uiteenlopende en complexe contexten filosofie als leervak een rol speelt.

 

Tevens wordt aandacht besteed aan cruciale bestanddelen bij de opbouw van een syllabus filosofie in het hogeschoolonderwijs.