Taal en leren

Studiegidsnr:6300OIWTEL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jordi Casteleyn
Jan T'Sas

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Tijdens dit opleidingsonderdeel komen de volgende leerinhouden aan  bod: 
 
1 – Taalgericht vakonderwijs in het algemeen: hoe geef je taliger les?
2 – Mondelinge vragen stellen en instructies geven
3 – Schriftelijke vragen en opdrachten formuleren
4 – Teksten beoordelen en toegankelijk maken
5 – Evalueren en feedback geven
6 – Sprekend leren en taalbeleid

Onze aanpak is procesmatig, wat betekent dat praktijk en theorie met elkaar verweven worden. Er wordt weinig of geen theorie gedoceerd, maar inductief gewerkt via activerende werkvormen. Om die reden is aanwezigheid tijdens alle colleges vereist.