Klasmanagement

Studiegidsnr:6304OIWKLM
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Gilberte Verbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende topics worden behandeld (Voor meer detail: zie studiewijzer op blackboard):

 

- De klas als leefmilieu

- Proactieve klasmanagementvaardigheden

- Beheer van tijd en ruimte

- Belang van regels en procedures

- Ordebeschermers en ordebewakers

- Ordehandhaving en ordeherstel 

- Motiveren van leerlingen

- Bevorderen van een gunstig klasklimaat

- Het Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag

- Klasmanagement in de grootstedelijke context

- Opvattingen van leraren en leerlingen over klasmanagement.