Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klasmanagement

Studiegidsnr:6304OIWKLM
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Caroline Van Der Bruggen
Eva Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende topics worden behandeld (Voor meer detail: zie studiewijzer op blackboard):

 

- De klas als leefmilieu

- Proactieve klasmanagementvaardigheden

- Beheer van tijd en ruimte

- Belang van regels en procedures

- Ordebeschermers en ordebewakers

- Ordehandhaving en ordeherstel 

- Motiveren van leerlingen

- Bevorderen van een gunstig klasklimaat

- Het Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag

- Klasmanagement in de grootstedelijke context

- Opvattingen van leraren en leerlingen over klasmanagement.