Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie

Studiegidsnr:6306OIWOAA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Smits
Paul Janssenswillen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

"België is een immigratieland. Ons schoolsysteem, Vlaams of Franstalig, heeft dus een integratieopdracht die ons doet verschillen van landen als Finland, die sociaal of cultureel veel homogener zijn." Ons onderwijs heeft dus een "dubbele opdracht van uitmuntendheid en integratie" (prof. Jean Hindriks, UCL, op Knack.be: 'Onderwijs: 'Uitmuntendheid en kansengelijkheid gaan hand in hand'').

‘Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie’ verkent de thematiek van het onderwijzen aan
leerlingen en cursisten van wie de sociaal-economische en/of etnisch-culturele situatie afwijkt van
die van de, traditioneel gezien, doorsnee lerenden in het Vlaamse onderwijs. De hoofdletter in ‘Stad’,
zoals in alle plaatsnamen, refereert doelbewust niet enkel aan Antwerpen omdat de thematiek van
het opleidingsonderdeel in heel Vlaanderen actueel is (of wordt) en bijgevolg één enkele stad
ruimschoots overstijgt. Bijzondere aandacht wordt immers besteed aan alle kansarmere lerenden
met of zonder migratieachtergrond in onze Vlaamse verstedelijkte regio.