Filosoferen met jongeren en volwassenen

Studiegidsnr:6312OIWFJV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans
Peter Visser

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

(Hernieuwde) kennismaking beleven met de eigenheid van de filosofische vraagstelling. Denkoefeningen uitvoeren (individueel, in duo’s en in groep) om de criteria te ontdekken bij het wijsgerig bevragen van mens en wereld. Problemen en vraagstukken analyseren die rijzen als gevolg van ons bestaan als mens door logisch argumenteren.

Elk onderdeel van de standaardprocedure voor goed opgebouwde filosofische gesprekken uitdiepen en variaties kunnen aanbrengen:

-          een bruikbaar onderzoeksplan kunnen opstellen;

-          procedures kunnen hanteren om een filosofische openingsvraag te selecteren;

-          gevarieerde en gepaste vragen kunnen stellen om het onderzoek verder te zetten;

-          een groep subtiel kunnen ‘regisseren’ en breed evalueren (metagesprek);

-          het verwerken van elk gesprek en aanzetten kunnen geven tot verder onderzoek;

 

Verder ontwikkelen van interactieve werkvormen bij de aanzet, het verloop, de evaluatie en de verwerking van een filosofisch gesprek.