ICT in het onderwijs

Studiegidsnr:6315OIWICT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Filip Moons

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten maken kennis met een aantal technologieën zoals interactieve leerprogramma’s, digiborden, stemsystemen, presentatietools, tools voor collaboratief schrijven, wikis, spreadsheets, relationele databanken, electronische leeromgevingen, serious games, mobiele systemen, simulatoren en toetsen. Deze technologieën worden klassikaal gedemonstreerd, hands-on uitgetest en/of als opdracht geanalyseerd en gepresenteerd (indvidueel of in groep).

De studenten maken kennis met een typologie om beschikbare technologieën te klasseren volgens hun mogelijke functie in het leer- en onderwijsproces: Informatie, Communicatie, Interactie, Constructie en Administratie.

De studenten maken kennis met een aantal modellen (Educational Engineering, Distributed Learning, …) om de toegevoegde waarde, rol en vorm van technologie te bepalen in functie van concrete leersituaties.

De studenten krijgen als groepsopdracht het bespreken van een actueel thema, en als individuele opdracht de toepassing ervan op het eigen vak. Thema's voor dit academiejaar zijn:

-          Collaborative writing
-          Interactive exercises and tests
-          Construction Tools
-           Presentation tools
-           Student Response Systems
-          Social Tools and Networks
-          Open Educational Resources
-          Virtual Environments
-          The use of mobile devices inside & outside the classroom 

Meer gedetailleerde informatie volgt in de studiewijzer op Blackboard (onder Studiemateriaal).