Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

ICT in het onderwijs

Studiegidsnr:6315OIWICT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Evelyn Spruyt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten maken kennis met een aantal technologieën zoals interactieve leerprogramma’s, digiborden, stemsystemen, presentatietools, tools voor collaboratief schrijven, wikis, spreadsheets, relationele databanken, electronische leeromgevingen, serious games, mobiele systemen, simulatoren en toetsen. Deze technologieën worden klassikaal gedemonstreerd, hands-on uitgetest en/of als opdracht geanalyseerd en gepresenteerd (indvidueel of in groep).

De studenten maken kennis met een typologie om beschikbare technologieën te klasseren volgens hun mogelijke functie in het leer- en onderwijsproces, en met een aantal modellen (Educational Engineering, TAM, TPACK, Vier in Balans, SAMR, …) om de toegevoegde waarde, rol en vorm van technologie te bepalen in functie van concrete leersituaties.

De studenten krijgen als groepsopdracht het bespreken van een technologietype, en als individuele opdracht de ontwikkeling van een kennisclip die bruikbaar moet zijn binnen de eigen stage.

Meer gedetailleerde informatie volgt in de studiewijzer op Blackboard (onder Studiemateriaal, of op aanvraag te verkirjgen bij de docent).