Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Oefenlessen

Studiegidsnr:6400OIWOEF
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn
Vicky Belien
Liesbeth Spithoven
Jan T'Sas
Tinne Van Kogelenberg
Tom De Roover
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Gilberte Verbeeck
Yann Morard
Koenraad Smekens
Rudi Wuyts
Sabine Van Roose
Filip De Nys
Helga Van Loo
Peter Visser
Pablo CastaƱo Sequeros
Nele Van Mieghem
Veronik Bogaert
Inge Janssens
Karen Van De Putte
Nele Kempenaers
Eef Rombaut
Filip Moons
Tim Berghmans
Koen Cools
Hanane Dauwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursusinformatie worden alleen de belangrijkste principes beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de Wegwijzer Oefenlessen in het Vademecum Praktijkcomponent (zie ook http://www.ua.ac.be/lerarenopleiding > Stage-informatie).

Oefenlessen vormen de eerste kennismaking met de praktijk. De student krijgt een lesthema en bereidt individueel of in groep een les voor. Vervolgens geeft hij de les of een onderdeel ervan in een veilige omgeving, aan een beperkte groep van medestudenten of leerlingen/cursisten. Hij wordt hierbij intensief begeleid door de vakdidacticus en/of praktijkassistenten. Op die manier dragen de oefenlessen bij tot het inoefenen van welbepaalde onderwijsvaardigheden.

Tijdens de oefenlessen leert de student eveneens gericht observeren, reflecteren over de les die hij gegeven heeft en inschatten hoe hij zelf overkomt. Aangezien het gaat om permanente training en evaluatie, is aanwezigheid en actieve inbreng tijdens alle oefenlessen vereist.

De oefenlessen sluiten aan bij de vakdidactiek die de student volgt. Voor studenten die twee vakdidactieken volgen, worden de oefenlessen gelijkmatig verdeeld over de gekozen vakdidactieken. Concrete richtlijnen over en toelichting bij de invulling, opvolging en evaluatie van het opleidingsonderdeel Oefenlessen worden tijdens de colleges van de respectieve vakdidactieken gegeven.