Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Instapstage

Studiegidsnr:6600OIWINS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor volgende OO's:

- Didactisch referentiekader (of inleiding in de didactiek)

- Oefenlessen

- Inleefstage

- Didactiek
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn
Vicky Belien
Liesbeth Spithoven
Jan T'Sas
Tinne Van Kogelenberg
Tom De Roover
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Gilberte Verbeeck
Yann Morard
Koenraad Smekens
Rudi Wuyts
Sabine Van Roose
Filip De Nys
Helga Van Loo
Peter Visser
Pablo CastaƱo Sequeros
Nele Van Mieghem
Veronik Bogaert
Inge Janssens
Karen Van De Putte
Nele Kempenaers
Eef Rombaut
Filip Moons
Tim Berghmans
Koen Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakbeschrijving worden alleen de belangrijkste principes beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de Wegwijzer Instapstage in het Vademecum praktijkcomponent.

Tijdens de instapstage maak je op het terrein kennis met het functioneren als vakleraar. Ze sluit daarom aan bij de vakdidactiek(en) die je gekozen hebt. Als je twee vakdidactieken gekozen hebt, doe je de instapstage voor je eerste vakdidactiek.

De stage gebeurt in één school. Je wordt toegewezen aan een stageschool in functie van de beschikbaarheid van stagescholen en rekening houdend met een aantal eigen desiderata.

De instapstage bevat een groot onderdeel observeren. Je voert 6 observaties uit, waarbij je telkens een van de observatieopdrachten uit de wegwijzer uitvoert. Je geeft ook een beperkt aantal (4) lessen.

De begeleiding op de stagescholen gebeurt door een vakmentor. Vanuit de universiteit word je begeleid en opgevolgd door de vakdidacticus en de praktijkassistenten. Voor de instapstage stel je een stagemap samen. De evaluatie van de instapstage gebeurt door de vakdidacticus, die zich een totaalbeeld vormt van de stage op basis van informatie van de mentoren en van jezelf.

 

Voor sommige vakdidactieken doen studenten hun instapstage in duo.