Groeistage 1

Studiegidsnr:6700OIWGSA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor volgende OO's:
- Didactisch referentiekader (of inleiding in de didactiek)
- Didactiek
- Oefenlessen
- Inleefstage
- Instapstage
-(of eventueel IST)
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Mathea Simons
Luc Braeckmans
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn
Vicky Belien
Liesbeth Spithoven
Jan T'Sas
Tinne Van Kogelenberg
Tom De Roover
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Gilberte Verbeeck
Yann Morard
Koenraad Smekens
Rudi Wuyts
Sabine Van Roose
Filip De Nys
Helga Van Loo
Patrick De Greef
Peter Visser
Pablo Castaño Sequeros
Nele Van Mieghem
Veronik Bogaert
Inge Janssens
Karen Van De Putte
Nele Kempenaers
Filip Moons
Mercè Agulleiro Prats
Tim Berghmans
Koen Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakbeschrijving worden alleen de belangrijkste principes beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de Wegwijzer Groeistage in het Vademecum Praktijkcomponent.

Tijdens de groeistages oefen je je meer diepgaand in het functioneren als vakleraar. De groeistages sluiten daarom aan bij de vakdidactiek(en) die je gekozen hebt. Als je twee vakdidactieken gekozen hebt, hoort Groeistage 1 bij de ene vakdidactiek en Groeistage 2 bij de andere vakdidactiek.

Tijdens de groeistages laten we je kennismaken met verschillende onderwijscontexten. Je wordt verbonden aan twee stagescholen. Het gaat daarbij om verschillende onderwijsvormen (bv. aso en tso). Eén van beide kan zich ook buiten het secundair onderwijs situeren (bv. volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, bedrijfsopleiding). De toewijzing aan stagescholen gebeurt in functie van de beschikbaarheid van stagescholen en rekening houdend met een aantal eigen desiderata.

In elk van beide groeistages moet je

  • 4 lessen observeren;
  • 20 lessen geven.

De begeleiding op de stagescholen gebeurt door vakmentoren. Vanuit de universiteit word je begeleid en opgevolgd door de vakdidacticus en de praktijkassistenten. De groeistages moeten gezien worden als een continuüm waarbij je in het begin sterk begeleid wordt en waarbij je gaandeweg zelfstandiger optreedt naarmate de stage vordert.

Voor elk van beide groeistages stel je een stagemap samen.

De evaluatie van de groeistages gebeurt door de vakdidacticus, die zich een totaalbeeld vormt van de stages op basis van stagebezoeken, informatie van de mentoren en van jezelf. Omwille van praktische redenen is het in veel gevallen niet mogelijk om tijdens de tweede zittijd te herkansen voor de groeistages.

Groeistage 1 en Groeistage 2 kunnen in hetzelfde semester gevolgd worden, in verschillende semesters of in verschillende jaren. De verplichte opleidingsonderdelen Vakoverschrijdende opdrachtenstage, Vakdidactische opdrachtenstage en Supervisie en leeronderzoek zijn verbonden met de groeistages en moeten bijgevolg in hetzelfde jaar gevolgd worden als (minstens één van) de groeistages. Voor leeronderzoek kan echter wel een uitzondering gemaakt worden.