Groeistage 2

Studiegidsnr:6701OIWGSB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Didactisch referentiekader (of inleiding in de didactiek)
- Didactiek
- Oefenlessen
- Inleefstage
- Instapstage
-(of eventueel IST)
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Mathea Simons
Luc Braeckmans
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn
Vicky Belien
Liesbeth Spithoven
Jan T'Sas
Tinne Van Kogelenberg
Tom De Roover
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Gilberte Verbeeck
Yann Morard
Koenraad Smekens
Rudi Wuyts
Sabine Van Roose
Filip De Nys
Helga Van Loo
Patrick De Greef
Peter Visser
Pablo Castaño Sequeros
Nele Van Mieghem
Veronik Bogaert
Inge Janssens
Karen Van De Putte
Nele Kempenaers
Filip Moons
Mercè Agulleiro Prats
Tim Berghmans
Koen Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vgl. Groeistage 1