Vakdidactische opdrachtenstage

Studiegidsnr:6702OIWVDO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor volgende OO's:
- Didactische referentiekader
- Vakdidactiek
Contacturen:6
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Pinxten
Mathea Simons
Luc Braeckmans
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Wil Meeus
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jordi Casteleyn
Vicky Belien
Liesbeth Spithoven
Jan T'Sas
Tinne Van Kogelenberg
Tom De Roover
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Gilberte Verbeeck
Yann Morard
Koenraad Smekens
Rudi Wuyts
Sabine Van Roose
Filip De Nys
Helga Van Loo
Patrick De Greef
Peter Visser
Pablo Castaño Sequeros
Nele Van Mieghem
Veronik Bogaert
Inge Janssens
Karen Van De Putte
Nele Kempenaers
Filip Moons
Mercè Agulleiro Prats
Tim Berghmans
Koen Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursusinformatie worden alleen de belangrijkste principes beschreven. Voor meer informatie verwijzen we naar de Wegwijzer Vakdidactische opdrachtenstage in het Vademecum Praktijkcomponent (zie ook http://www.ua.ac.be/lerarenopleiding > Stage-informatie).

De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap- en groeistage, waar de nadruk ligt op het lesgeven zelf. In dit opleidingsonderdeel voert de student enkele vakdidactische opdrachten uit die nauw aansluiten bij het lesgebeuren, zoals een toets opstellen of een schoolboek analyseren. Daarnaast worden twee terugkommomenten van 3 uur ingericht waarop de student verplicht aanwezig is. Wie twee vakdidactieken combineert, voert de vakdidactische opdrachtstage enkel uit voor zijn eerste vakdidactiek.

De vakdidactische opdrachten worden ingevuld in samenspraak met de vakdidacticus en de vakmentor op school. De studielast komt overeen met 2 studiepunten. In de wegwijzer worden zes mogelijke opdrachten voorgesteld. De vakdidacticus is de eindverantwoordelijke voor dit opleidingsonderdeel. Hij/zij zal een selectie maken uit die opdrachten, ze verder toelichten en eventueel een specifieke invulling geven aangepast aan het vak. Hij/zij kan ook opdrachten toevoegen aan de lijst.

De twee verplichte terugkommomenten op het opleidingsinstituut hebben samen een studielast van 1 studiepunt, inclusief voorbereiding en verwerking. Ze zijn thematisch van opzet. Tijdens een sessie van 3 uur bespreken de studenten samen met de vakdidacticus een specifiek vakdidactisch aspect van de instap- en/of groeistage of een vakdidactische opdracht, zoals evalueren of werken met schoolboeken.

Studenten die twee vakdidactieken volgen, nemen verplicht deel aan de twee terugkommomenten van hun eerste vakdidactiek (1 studiepunt). De overige 2 studiepunten kunnen ze op verschillende manieren invullen: (a) ze nemen ook deel aan de terugkommomenten van hun tweede vakdidactiek (1 studiepunt, inclusief voorbereiding en verwerking) en voeren vakdidactische opdrachten uit voor hun eerste vakdidactiek (1 studiepunt) OF (b) ze voeren vakdidactische opdrachten uit voor hun eerste vakdidactiek (2 studiepunten).