Projectstage

Studiegidsnr:6703OIWVOO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor volgende OO's:
- Didactisch referentiekader
-Groeistage 1 en/of 2
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Ingrid Imbrecht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de projectstage werk je aan vakoverschrijdende opdrachten.

Voor de invulling van de projectstage voorzien we twee mogelijkheden:

  • je tekent in op een project uit het aanbod dat de lerarenopleiding, in overleg met externen, aanbiedt aan de SLO-studenten;

  • je vult de projectstage zelf in. Doorgaans betekent dit dat je in overleg met de stageschool/-scholen van je groeistage(s) activiteiten afspreekt.

 

Mogelijke taken die je kan vervullen in het kader van de projectstage zijn:

1. Leerlingen, leerkrachten en ouders moeten geïnformeerd worden en blijven over tal van zaken. Je kan hieraan meewerken via het schrijven van bijdragen voor de schoolkrant, de schoolwebsite, het onderhouden van een forum of het inrichten van vormings- en informatiesessies. Je kan studiedagen of bijscholingen bijwonen en collega’s hierover informeren tijdens een overlegmoment op school. Je kan ook op vraag van een leerkracht of directie, of op eigen initiatief, opzoekwerk verrichten dat relevante informatie kan opleveren.

2. Je helpt bij het opstellen van verslagen van personeelsvergaderingen of klassenraden, of bij andere taken van administratieve aard.

3. Je werkt mee aan zorgverbredende taken zoals remediëring, huiswerkbegeleiding en inhaallessen. Je helpt bij het uitwerken van vakoverschrijdende activiteiten, het inhoudelijk voorbereiden van paracurriculaire activiteiten of het aanmaken van inhouden op de elektronische leeromgeving.

4. Je werkt mee aan de organisatie van een curriculaire en/of paracurriculaire activiteit. Deze activiteit kan complex van aard zijn omdat je met verscheidene mensen en actoren moet samenwerken op tal van aspecten (personeel, logistiek, financieel, juridisch enz.). Je zal leren vergaderingen beleggen, delegeren, afspraken maken en opdrachten opvolgen.

5. Je werkt mee aan veranderingen (op het vlak van gedragingen, inhouden, beleid, infrastructuur, effectiviteit, perceptie, enz.) waar die nodig, gewenst en gepast zijn. Je kan ook in overleg met je mentor-coach en met de directie innoverende activiteiten initiëren en opvolgen.

Probeer in je projectstage te streven naar een goed uitgebalanceerde mix van taken uit bovenstaande categorieën.