Supervisie

Studiegidsnr:6704OIWSPV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:12
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Saskia Vandeputte
Nadra Beyram
Eva Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens je stage doe je onderwijservaring op. Daarbij word je op verschillende manieren begeleid. Zo krijg je werkbegeleiding van de stagementor en stagebegeleiding vanuit de opleiding. Daarnaast is er groepssupervisie waarbij je begeleid wordt door een supervisor. De supervisor is in de eerste plaats leerbegeleider ten behoeve van je professionele ontwikkeling. De leerbegeleiding is gericht op het leren zelfstandig te leren. Je leert niet automatisch van wat je meemaakt in de onderwijspraktijk. Leren van de onderwijspraktijk vergt een vorm van diepgaande reflectie. Daarbij analyseer je zorgvuldig jouw handelen, denken, willen en voelen in onderwijssituaties om je bewust te worden van je onderwijsvisie en hoe deze jouw onderwijspraktijk beïnvloedt. In de supervisie worden de persoonsgerichte aspecten van je professioneel handelen gethematiseerd en besproken. Centraal staat de bewustwording en ontwikkeling van je eigen professionele identiteit.