Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Praktijkorganisatie en communicatie

Studiegidsnr:9001GGWVHP
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Roy Remmen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het thema praktijkorganisatie en de rol van de verpleegkundige legt de nadruk op de ruime werking en administratieve aspecten binnen de huisartsenpraktijk. Hier gaat het o.a. over financieringssystemen binnen de 1stelijnszorg maar ook over het gebruiken van eGezondheidsdiensten, registratiesystemen, Ehealth en het elektronisch medisch dossier. Belangrijk hierbij is het functieprofiel van de VIHP, nu en in de toekomst, met aandacht voor het interprofessioneel samenwerken.

Het tweede thema behandelt de specifieke aspecten van een onthaal- en communicatiefunctie binnen de huisartsenpraktijk en het interprofessioneel samenwerken op intra-, extra- en transmuraal, met kennis van het zorglandschap voor zowel gezondheid-en welzijnszorg,  en de overlegstructuren op eerstelijn.

In het derde thema komt de voorafgaande zorgplanning, deontologie en de aansprakelijkheid aan bod binnen de huidige regelgeving van KB 78, gedeeld beroepsgeheim en het respecteren van privacy. Tevens het  hanteren van de triagewijzer en het erkennen van een triagesysteem wordt besproken.