Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biosensors and bioelectronics

Course Code :9001KULBSE
Study domain:Physics
Location:Not at UA, but at KUL
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:36
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Jeroen Lammertyn

3. Course contents *

This course is offered together with KU Leuven. Please consult the KU Leuven website for the course information.

(http://onderwijsaanbod.kuleuven.be)