Knopentheorie

Studiegidsnr:9001VUBKNT
Vakgebied:Wiskunde
Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michel Van den Bergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden door de VUBrussel. Zie de cursusinformatie op de website.