Permutatiegroepen en incidentiemeetkunde

Studiegidsnr:9001VUBPIM
Vakgebied:Wiskunde
Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)P. Cara

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden door de VUBrussel. Zie de cursusinformatie op de website.