Gezondheid, preventie en patiënteneducatie

Studiegidsnr:9002GGWVHP
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Roy Remmen
Peter Van Bogaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Projectmanagement gestuurd door een verpleegkundige wordt in het eerste thema uitgewerkt d.m.v. Critical incidentanalyse, criteria voor kwaliteitszorg en technieken van projectdesign.

 

In het tweede en derde thema, ligt de nadruk op preventie zowel op individueel patiëntenniveau als op populatieniveau in de huisartspraktijk met aandacht voor kwetsbare doelgroepen en hun specifieke benadering.  Het geven van correcte en relevante informatie aan de hand van richtlijnen, EBN en diverse informatie en-mediabronnen.

Gezondheid bevorderende technieken zoals motivationele gesprekken, zelfmanagement en coaching.
In het tweede thema maakt ook de communicatie deel uit van de specifieke benadering