Research

Studiegidsnr:9003FOWKEU
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Stijn Verwulgen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten nemen actief deel aan lopend onderzoek binnen productontwikkeling.